ลาวเสี่ยงเทียนเถา

(สามชั้น)
ข้อยขอบังคมองค์ทรงภพ เลิศลบแห่งหล้าสุธาไหว
ทรงโฉมประโลมลักษณ์วิไล ดังไทเทวราชปราสาททอง
จะเทียมทัดแต่กษัตริย์นครหนึ่ง ใครไม่ถึงเทียมเธอเสมอสอง
มีธิดานารีพี่น้อง ชื่อพระเพื่อนแพงทองสองอนงค์
ไม่สูงต่ำดำขาวพีผอม พริ้งพร้อมสรรพางค์ดังนางหงส์
อรชรอ้อนแอ้นเอวองค์ ดวงพักตร์โฉมยงดังวงเดือน
พิศพี่ก็ไม่มีเสมอสอง พิศน้องก็ไม่มีเสมอเหมือน
ขนงเนตรเกศแก้มแย้มเยื้อน เหมือนจะเตือนให้ต้องตาชาย

(สองชั้น)
พระกรรณเปรียบเทียบกลีบบุษบง พระกรรณเปรียบเทียบกลีบบุษบง
นาสิกทรงวงขอวิเชียรฉาย นาสิกทรงวงขอวิเชียรฉาย
ดำเนินเดินทอดระทวยกาย ดำเนินเดินทอดระทวยกาย
กรกรายคล้ายงวงเอราวัณ กรกรายคล้ายงวงเอราวัณ
โอษฐ์นางอย่างสีลิ้นจี่จิ้ม โอษฐ์นางอย่างสีลิ้นจี่จิ้ม
งามพริ้มเพราสมคมสัน งามพริ้มเพราสมคมสัน
เกศาดำระยับขลับเป็นมัน เกศาดำระยับขลับเป็นมัน
ทนต์นั้นเทียมสีมณีนิล ทนต์นั้นเทียมสีมณีนิล

(ชั้นเดียว)
สองถันสันทัดสัตตบุษย์ พึ่งผุดพ้นท่าชลาสินธุ์
ขึ้นบังใบใสสดหมดมลทิน ภุมรินยังมิได้ใกล้เคียง