เตียวดง(เดินดง)


     สองปี้เลี้ยงแม่งามสวย นางรื่นโรยสองกู้สร้าง ลงจากจ๊างต้องเดินเตียว
หมอแก่ค่าวนำโฉมเฉลียว สามเดินเตียวเข้าดงป่าไม้
เหลียวผ่อเหนือวันตกออกใต้ก็หันเป๋นโต้งเป๋นนา
ผ่อภูเขาป๋อมเงาเมฆฝ้า ก่อเป๋นมัวมืดฟ้าเนอ
     แลละลิ่วไปสุดเจ้นต๋า ฝ่าดอยดงเข้าปงป่าไม้ ตะเคียนสูงยางยูงไม้ไฮ่
เปาดู่แงะและคะยอมยม เครือเขาวัลย์กิ่งก้านเกลี๋ยวกล๋ม พระปายลมปั๊ดดวงดอกไม้
มาหอมหวนจื้นจวนใจ๋ใบ้ ยามเมื่อจะออกเดินตาง
หอมบุปผาเบ่งบานสวยสร้าง สองนางจื้นทรวงเนอ
     เดินป่าไม้ไปบ่ปอเหิง เถิงเนินเขาเขาสล้าง แลลิงค่างบ่างชะนี
ได้ยินเสียงผีฮ้องครางก่อคะค้อย ผีพงดงเสียงโขงบ่อหน้อย
ผีอี่ค้อยส่งเสียงคราง แรดควายกว๋างกระติงก่อละโว้
เสียงจ๊างโขงฮ้องอยู่อมโอ้ มาหักไม้อยู่ ฮิมตาง
สองจ่อมผางก้อยเดินก้อผ้าย กั๋วต่ายในป่า แต้เนอ
     ไปเถิงน้ำสระหนอง สองฝั่งธารมีจระเข้ตั๋วยาวเล้อยู่ฮิมฝั่งน้ำ
เงือกเอาคนวิ่งโยนปลุกปล้ำ ลอยอยู่น้ำต๋าเหลือกโมงโมง
ผีกล่อมบุตรฮ้องอยู่โหว้งโหว้ง ก๋างปงดงอี่ค้อยเนอ
     งูเห่าปิ๊ษก็แล่นมาหา ต๋ามมรรคาตางสองปี้เอื้อยเดินเลี้ยวเลื้อยอยู่ต๋ามตาง
เสือสิงห์สางก็ทำท่าวก กะผกป๊กหัวยะเหมือนจะสู้ ยะเหมือนจะไล่เลยไป
สองคิงฟองฮ้องบ่เป๋นไห้ หัวอกจะแตก ม้างเนอ
     นำนางหล้นขึ้นสู่เขา บ่นานเนาว์ถึงพระปู่เจ้า
พระปู่เจ้าก๋ายเป๋นเป้ศโคตั๋วใหญ่โตก๋ายก๋อนพุ้ยพ้าย
ก๋ายกำยังเป้ศเจ้า ก็ซ้ำยังบังเกิดเป๋นแมว
เสียงฮ้องขานดังอยู่แก้วแก้ว เป๋นแมวโพงด่าง พ้อยเนอ
     แมวด่างพ้อยก็ป๊อยกลับหาย ก๋ายเป็นองค์พระปู่ไท้
หมอจึ่งสายังกราบไหว้ว่าปี้เลี้ยงไท้พระเพื่อนแพงมา
เขามีตุ๊กโศกเศร้านักหนา จึ่งมาหาปู่ ก๊ำจิ่ม ฯ

______________________________